Barn-HLR

Logo HLRBarn-HLR för allmänheten

HLR utbildning till barn ges med olika tekniker beroende på ålder. Barn som är yngre än 1 år och barn över ett år skiljer sig på grund av olika anatomisk uppbyggnad. Därför är det viktigt att man skiljer på HLR-utbildningarna för barn 0-1 år och barn 1 år upp till puberteten.

Det finns inget krav på förkunskaper  hos kursdeltagarna.

Hur man kontrollerar:

  • Medvetslöshet
  • Fria luftvägar – egen andningsförmåga?
  • Stabilt sidoläge
  • Inblåsningar om man inte kan andas själv
  • Hjärtkompressioner
  • Larma 112
  • Vad man gör när barnet satt i halsen/luftvägsstopp
  • OBS olika handläggning för barn mindre än 1 år

Målsättningen med utbildningen är att ge handlingsberedskap, larma  112 och känna sig trygg i att utföra hjärt- och lungräddning eller avvärja ett luftvägshinder. 

Det finns kursbok i Barn – HLR att köpa. Se tillbehör.
Boken innehåller det du behöver veta för att kunna behandla ett barn med hjärtstopp.

Kompetens bevis  lämnas till deltagarna vid genomgången utbildning.
Instruktörsböcker  finns att tillgå  som är utformade av Svenska rådet för hjärt- och lungräddning.

Deltagarantal bör vara max 10 PERSONER/utbildningstillfälle.