Instruktörsutbildning-HLR

Logo HLR Instruktörsutbildning inom HLR

Vår HLR instruktörsutbildning riktar sig till företag och privatpersoner som vill bli certifierade instruktörer i hjärt-lungräddning. Vi håller två olika instruktörsutbildningar (se nedan). Efter genomförd utbildning kan du som HLR instruktör själv hålla utbildningar där du kan utbilda dina kollegor internt på din arbetsplats. Våra HLR instruktörsutbildningar hålls enligt Svenska HLR-Rådets riktlinjer. Efter genomförd instruktörsutbildning blir du därför certifierad och registrerad i Svenska HLR-Rådets register för instruktörer. När du har klarat utbildningen får du ett eget instruktörsnummer så att du kan logga in på HLR-rådets hemsida och registrera de utbildningar du håller.

Alla våra instruktörsutbildningar hålls av en huvudinstruktör som guidar dig genom utbildningen.

Det finns två olika instruktörsutbildningar att välja på:

  • Instruktör i Vuxen HLR med hjärtstartare
  • Instruktör i Barn HLR

Förkunskapskrav: varje instruktörsutbildning kräver en genomförd och godkänd grundutbildning i Vuxen HLR med hjärtstartare eller Barn HLR.

Instruktörsböcker finns att tillgå  som är utformade av Svenska rådet för hjärt-och lungräddning. Se tillbehör.